Kv. Anden, Örebro
Vid Svartån i Örebro ligger två kulturskyddade fabriksbyggnader från 1910-20-tal. Efter ombyggnad inrymmer de 16 lägenheter och matsal. I en nybyggnad finns ytterligare 12 lägenheter, också de med vackra rum, stiliga samband, genomblickar från fasad till fasad - från sol till vattendrag. De har god funktion och tillgänglighet, gedigna material och utsirade detaljer. Vinnande förslag i inbjuden arkitekttävling. Inflyttning hösten 1998.

Adress: Wadköpingsvägen 12, Örebro
Beställare: Karin och Anna Cederbergs Stiftelse
Arkitekt: Eva Björklund

Nybyggnaden ansluter till den äldre bebyggelsen med putsade murar, profilerade träfönster och smidesräcken på balkongerna, men tillför också inslag av modern tid i trapphusens uppglasade fasader. Det nya huset står direkt mot kajkanten, och balkongerna på nedre botten har lejdare ner till var sin båtbrygga.

Alla lägenheterna är genomgående med fönster både åt gatan i söder och Svartån i norr. De har rymlig balkong eller uteplats mot Svartån. Alla har stora välutrustade kök, ljusa och mångsidigt användbara vardagsrum och sovrum, rymliga hallar och badrum, god tillgänglighet för rörelsehindrade, vackra proportioner, genomsikt från fasad till fasad i kök och vardagsrum. De har vackra och hållbara material, parkettgolv i alla rum utom kök, som har linoleum, och badrum med klinker, profilerade trälister och snickerier.


Det nya huset står direkt på kajkanten


Våningsplan nybyggnad


De två kulturskyddade industribyggnaderna har i samband med ombyggnaden till bostäder rustats upp så att deras karaktär bevarats och lyfts fram i skönare dager. De har en stor gemensam träterrass mot Svartån, med utgång från matsalen. På gatusidan, mot söder, finns en berså-uteplats mot söder och mellan nybyggnaden och Slussbron finns en stor gemensam trädgård med boulebana, odlingslotter och brygga. Gemensamt finns också bastu, omklädningsrum och vilrum på vinden. Där finns också ett stort kombinerat hobbyrum och träfflokal med köksutrustning, samt tvättstuga. I alla tre hus finns lägenhetsförråd på vinden, tillgängliga med hiss.

I den gamla industribyggnaden blev det lägenheter med stora generösa rum och högt i tak - 350 cm. Stora. höga fönster för in ljus i lägenheterna, som också har genomblick från fasad till fasad. Sovrummen innanför vardagsrum har direkt tillgång till badrum. Det större nås också från den rymliga, möblerbara hallen. Lägenheterna kan anpassas till många olika behov och önskemål. Och det finns gott om förvaringsutrymme i klädkammare.


De gamla industribyggnaderna rustas upp till bostäder


lägenhetsexempel