Sakkunnig

Sakkunnig i tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Inventering, åtgärdsprogram
Stockholms Stads skolor (SISAB)
Kalmar Läns kommunbibliotek (Kulturrådet/Kalmar Länsbibliotek)
Kommunbibliotek i Västra Götaland (Kulturrådet/Västra Götalands Länsbibliotek)
Stockholms Stads bibliotek och andra kulturinstitutioner (Kulturförvaltningen)

Rådgivning, granskning, intyg
Exempel på uppdrag: Att vara fristående sakkunnig i tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i nybyggnad och ombyggnad av kontor, skolor, bostäder, butiker, hotell, restauranger mm
1. att bedöma hur krav på tillgänglighet ska tolkas i f h t byggnadens karaktär, samt i ombyggnad byggnadens förutsättningar och ombyggnadens omfattning
2. att medverka som rådgivare v g lösningar för att tillgodose krav på tillgänglighet
3. att skriva intyg enligt kontrollplan (PBL) angående tillgängligheten i bygghandlingar och i den färdiga om byggnaden.

Exempel på uppdragsgivare:
JM AB, SISAB, Stockholms Kulturförvaltning, Skanska, NCC, SL, Familjebostäder m fl

Checklistor, anvisningar, information, kurser, utbildning

Utvärderingar
Utvärdering av tillgänglighet på
H 99 (NHR), Bo01 (NHR, Boverket - European village),
BoStad02 (Stockholms GFk)


Projektering


Hiss intill flyttad trappa till entré bostadshus och daghem, Midsommarkransen.

Ny rullstolstillgänglig entré till
ungdomsgård i Lidköping